V případě nesouhlasu s uvedením jakékoliv požadované informace v  GDPR účastníka kurzu, bude veden ve zvláštní evidenci. Nestává se tedy členem naší organizace, pouze účastníkem kurzu. Vztahují se na něho také povinnosti účastníka kurzu. Nebude veden v seznamech členské základny naší organizace pro žádosti státních dotací, které jsou vázány na prokazatelnou evidenci členské základny. Kurzovné pro tyto tanečníky je vždy vyšší o 400 Kč. Tanečník, který přestupuje do soutěžního týmu a nesouhlasí s jakoukoliv podanou informací v GDPR, nemůže být do soutěžního týmu přijat. 

  • Šedý Facebook Icon
  • Šedý Instagram Icon
  • Šedý YouTube Icon
  • Šedý Vimeo Icon