CENÍK A PODMÍNKY 

KURZU

POLOLETNÍ KURZOVNÉKURZY:
1x týdně 60 MINUT (Praha)............... 2.500 Kč
1x týdně 60 minut (mimo Prahu)........2.000 KčSOUTĚŽNÍ:
2x týdně 60 minut .............................3.900 Kč
2x týdně 90 minut .............................4 900 Kč
2x týdně 120 minut............................5.700 Kč
OPEN CLASS (tanec).............................200 Kč
OPEN CLASS (yoga)..............................300 Kč
OPEN CLASS (core training)..................330 KčSLEVY
Sourozenecká sleva...........................15 % za 2. sourozence
2. soutěžní disciplína....................25% z 2. disciplíny

 

Vyplněním online závazné přihlášky a zaplacením kurzovného (členského příspěvku) se tanečník stává účastníkem kurzu, členem Pohyb Praha z.s., organizace, kterou je taneční škola hb Dance součástí. Zároveň tímto stvrzuje souhlas s užíváním osobních údajů – GDPR a podmínkami a cenami účastníka kurzu. Je potřeba, podle zákona, podepsat formulář GDPR a potvrdit souhlas účastníka s podmínkami a cenami kurzu. Účastník nebo jeho zákonný zástupce vyplněním a odesláním přihlášky také stvrzuje, že zdravotní stav účastníka kurzu je v pořádku a může se věnovat fyzické aktivitě. Soutěžní tanečník musí předat  vedení školy platné ZDRAVOTNÍ POTVRZENÍ NA FYZICKOU AKTIVITU!!!!

NA OPENCLASS LEKCE JE NUTNÁ REZERVACE NA EMAILU registrace@hbdance.cz

KURZOVNÉ

Na účastníka kurzu se vztahují organizační a platební podmínky a přihláška se považuje za závaznou. Kurzovné se hradí při nástupu do kurzu bankovním převodem. Součástí kurzovného je členský příspěvek 300 Kč do Pohyb Praha z. s., jehož je taneční škola součástí, a který je jako sportovní klub členem Pražské sportovní unie a Czech dance organization.

 • Termíny plateb: Kurzovné na 1. pololetí se hradí do 30. září . Kurzovné na 2. pololetí se hradí do 31. ledna. Při pozdní platbě zaniká nárok na slevu. 

 • Platba formou splátek: Platbu kurzovného na splátky je možné využít pouze po domluvě s vedením taneční školy emailem na adresu info@hbdance.cz.

 • VRÁCENÍ KURZOVNÉHO: Tanečníkovi nevzniká nárok na vrácení kurzovného při překážkách vzniklých z jeho strany, které mu brání v řádné docházce. Výjimkou jsou vážné zdravotní důvody, podložené lékařskou zprávou. V těchto případech jednáme vždy s klientem individuálně na základě písemné žádosti. Vracíme 50% poměrné částky za nevyužité lekce.

 • V případě výjimečných událostí nezaviněných taneční školou se lekce nahrazují. Tímto nevzniká nárok na vrácení kurzovného.V případě nenahrazení lekce taneční škola vrací částku 50% z nenahrazených lekcí. 

 • DLUŽNÉ KURZOVNÉ: Účastníci kurzu, kteří nemají prokazatelně zaplacené kurzovné, mají pozastavenu možnost účastnit se tanečních lekcí do vyrovnání dluhu na kurzovném.

PLATEBNÍ ÚDAJE PRO PLATBU KURZOVNÉHO

Číslo účtu: 1782749001/5500

Variabilní symbol: označení kurzu (číslo kurzu), číslo naleznete v rozvrhu

Specifický symbol: rodné číslo dítěte bez posledního čtyřčíslí

JE POTŘEBA DODRŽET VŠECHNY ZÁSADY K TÉTO PLATBĚ, ABY BYLA IDENTIFIKOVATELNÁ. 

DO POZNÁMKY UVEĎTE JMÉNO TANEČNÍKA

Slevy

Slevy je možné uplatnit pouze při včasném zaplacení kurzovného a nelze je kombinovat.

V případě nesouhlasu s uvedením jakékoliv požadované informace v  GDPR účastníka kurzu, bude veden ve zvláštní evidenci. Nestává se tedy členem naší organizace, pouze účastníkem kurzu. Vztahují se na něho také povinnosti účastníka kurzu. Nebude veden v seznamech členské základny naší organizace pro žádosti státních dotací, které jsou vázány na prokazatelnou evidenci členské základny. Kurzovné pro tyto tanečníky je vždy vyšší o 400 Kč. Tanečník, který přestupuje do soutěžního týmu a nesouhlasí s jakoukoliv podanou informací v GDPR, nemůže být do soutěžního týmu přijat.

 1. PŘIHLÁŠENÍ: Vyplněním online závazné přihlášky a zaplacením kurzovného se tanečník stává účastníkem kurzu a členem Pohyb Praha z.s., organizace, kterou je taneční škola hb Dance součástí. Zároveň tímto stvrzuje souhlas s užíváním osobních údajů – GDPR a podmínkami a cenami účastníka kurzu. Účastník nebo jeho zákonný zástupce stvrzuje, že jeho zdravotní stav je v pořádku.

 2. .ODHLÁŠENÍ Z KURZU: Odhlášení z kurzu během školního roku je účastník povinen učinit písemně na emailovou adresu asistentka.taneční.skoly@gmail.com

 3. Účastník kurzu se zavazuje, že bude respektovat VNITŘNÍ ŘÁD NAŠÍ ORGANIZACE a v případě soutěžního tanečníka i ZÁSADY PRO SOUTĚŽNÍHO TANEČNÍKA. 
 4. ZDRAVOTNÍ POTVRZENÍ je povinné pro soutěžní tanečníky a účastníky letního tanečního tábora hb Dance week - HBDW. Platnost je 2 roky. Povinný formulář ke stažení na webových stránkách 
 5.  VYZVEDÁVÁNÍ TANEČNÍKA NA TRÉNINKU- trenér zodpovídá za tanečníka během tréninku. Po tréninku vyzvedává dítě rodič, jeho zákonný zástupce nebo odchází samo. Toto je potřeba uvést do přihlášky. V případě, že si dítě vyzvedává rodič je povinen požádat o telefonní číslo lektora, aby ho mohl případně telefonicky informovat o případném zpoždění. 
 6. VYZVEDÁVÁNÍ TANEČNÍKA NA SOUTĚŽI -trenér nesmí pustit bez písemného souhlasu tanečníka do 15 let z prostoru soutěže. Smí ho předat pouze zákonnému zástupci nebo s písemným souhlasem rodiče. Máte možnost vyplnění formuláře na sezónu soutěží a originálu předání trenérovi, aby mohl tanečníka pouštět samostatného ze soutěže. Formulář je na stránkách v sekci ke stažení. 
 7. DRUŽINA - vyzvedávání v družině, v případě pořádání kurzů ve škole, rodič uvádí v přihlášce. Je potřeba tuto informaci sdělit též v družině a lektor si zde tanečníka před lekcí vyzvedává. Platí pouze pro školy, kde kurzy pořádáme.