top of page

Ceník pro sezónu 2024/2025

KURZY - PRAHA/NOVÉ STRAŠECÍ:
1x týdně (1h) - Praha .................................. 3.600 Kč / pololetí
1x týdně (1h) - Nové Strašecí............... 3.300,- Kč / pololetí

 

KURZY - OSTRAVA

Open Class (1 lekce)............................................190 Kč /l ekce

Open Class (10 lekcí)....................................................1700 Kč

SOUTĚŽNÍ SLOŽKY - PRAHA/NOVÉ STRAŠECÍ
2x týdně (2,5h)............................................. 6.600 Kč / pololetí
3x týdně (4h) ...............................................8.000 Kč / pololetí

1x týdně (1,5h) - Nové Strašecí.................4.800 Kč / pololetí

2x týdně ( 2 h ) ........................................... 5.900 Kč / pololetí

SLEVY
Sourozenecká sleva...............................15 % za 2. sourozence
2. soutěžní disciplína....................................25% z 2. disciplíny

slevy se nedají kombinovat !

Vyplněním online závazné přihlášky a zaplacením kurzovného (členského příspěvku) se tanečník stává účastníkem kurzu, členem Pohyb Praha z.s., organizace, kterou je taneční škola hb Dance součástí. Zároveň tímto stvrzuje souhlas s užíváním osobních údajů – GDPR, cenami a podmínkami účastníka kurzu. Je potřeba, podle zákona, podepsat formulář GDPR a potvrdit souhlas účastníka s podmínkami a cenami kurzu. Účastník nebo jeho zákonný zástupce vyplněním a odesláním přihlášky také stvrzuje, že zdravotní stav účastníka kurzu je dobrý a může se věnovat fyzické aktivitě. Soutěžní tanečník musí nahrát do systému platné platné ZDRAVOTNÍ POTVRZENÍ NA FYZICKOU AKTIVITU!!!!

KURZOVNÉ

Na účastníka kurzu se vztahují organizační a platební podmínky a přihláška se považuje za závaznou. Kurzovné se hradí při nástupu do kurzu bankovním převodem. Součástí kurzovného je členský příspěvek 300 Kč do Pohyb Praha z. s., jehož je taneční škola součástí, a který je jako sportovní klub členem Pražské sportovní unie a Czech dance organization.

  • Termíny plateb: Kurzovné na 1. pololetí se hradí do 30. září . Kurzovné na 2. pololetí se hradí do 31. ledna. Při pozdní platbě zaniká nárok na slevu. 

  • Platba formou splátek: Platbu kurzovného na splátky je možné využít pouze po domluvě s vedením taneční školy emailem na adresu info@hbdance.cz.. 

  • VRÁCENÍ KURZOVNÉHO: Tanečníkovi nevzniká nárok na vrácení kurzovného při překážkách vzniklých z jeho strany, které mu brání v řádné docházce. Výjimkou jsou vážné zdravotní důvody, podložené lékařskou zprávou. V těchto případech jednáme vždy s klientem individuálně na základě písemné žádosti. Vracíme 50% poměrné částky za nevyužité lekce.

  • V případě výjimečných událostí nezaviněných taneční školou se lekce nahrazují. Tímto nevzniká nárok na vrácení kurzovného.V případě nenahrazení lekce taneční škola vrací částku 50% z nenahrazených lekcí. 

  • DLUŽNÉ KURZOVNÉ: Účastníci kurzu, kteří nemají prokazatelně zaplacené kurzovné, mají pozastavenu možnost účastnit se tanečních lekcí do vyrovnání dluhu na kurzovném.

  • V případě zranění se vrací 50% částky za neodchozené období (na základě lékařské zprávy)

  • ​Slevy je možné uplatnit pouze při včasném zaplacení kurzovného a nelze je kombinovat

V případě nesouhlasu s uvedením jakékoliv požadované informace v  GDPR účastníka kurzu, bude veden ve zvláštní evidenci. Nestává se tedy členem naší organizace, pouze účastníkem kurzu. Vztahují se na něho také povinnosti účastníka kurzu. Nebude veden v seznamech členské základny naší organizace pro žádosti státních dotací, které jsou vázány na prokazatelnou evidenci členské základny. Kurzovné pro tyto tanečníky je vždy vyšší o 500 Kč. Tanečník, který přestupuje do soutěžního týmu a nesouhlasí s jakoukoliv podanou informací v GDPR, nemůže být do soutěžního týmu přijat.

VŠEOBECNÉ ​PODMÍNKY A PRAVIDLA PRO KURZY A SOUTĚŽNÍ SLOŽKY​

 

1. PŘIHLÁŠENÍ: Vyplněním online závazné přihlášky a zaplacením kurzovného se tanečník stává účastníkem kurzu a členem Pohyb Praha z.s., organizace, kterou je taneční škola hb Dance součástí. Zároveň tímto stvrzuje souhlas s užíváním osobních údajů – GDPR a podmínkami a cenami účastníka kurzu. Účastník nebo jeho zákonný zástupce stvrzuje, že jeho zdravotní stav je v pořádku..

 

2. ODHLÁŠENÍ Z KURZU: Odhlášení z kurzu během školního roku je účastník povinen učinit písemně na emailovou adresu info@hbdance.cz

 

3. Účastník kurzu se zavazuje, že bude respektovat VNITŘNÍ ŘÁD NAŠÍ ORGANIZACE a v případě soutěžního tanečníka i ZÁSADY PRO SOUTĚŽNÍHO TANEČNÍKA.

 

4. ZDRAVOTNÍ POTVRZENÍ je povinné pro soutěžní tanečníky a účastníky letního tanečního tábora hb Dance week - HBDW. Platnost je 2 roky. Povinný formulář ke stažení na webových stránkách

 

5. VYZVEDÁVÁNÍ TANEČNÍKA NA TRÉNINKU- trenér zodpovídá za tanečníka během tréninku. Po tréninku vyzvedává dítě rodič, jeho zákonný zástupce nebo odchází samo. Toto je potřeba uvést do přihlášky. V případě, že si dítě vyzvedává rodič je povinen požádat o telefonní číslo lektora, aby ho mohl případně telefonicky informovat o případném zpoždění.

 

6. VYZVEDÁVÁNÍ TANEČNÍKA NA SOUTĚŽI - trenér nesmí pustit bez písemného souhlasu tanečníka do 15 let z prostoru soutěže. Smí ho předat pouze zákonnému zástupci nebo s písemným souhlasem rodiče. Máte možnost vyplnění formuláře na sezónu soutěží a originálu předání trenérovi, aby mohl tanečníka pouštět samostatného ze soutěže. Formulář je na stránkách v sekci ke stažení.

 

7. DRUŽINA - vyzvedávání v družině, v případě pořádání kurzů ve škole, rodič uvádí v přihlášce. Je potřeba tuto informaci sdělit též v družině a lektor si zde tanečníka před lekcí vyzvedává. Platí pouze pro školy, kde kurzy pořádáme.

 

 

 

DODATEČNÉ PODMÍNKY A PRAVIDLA POUZE PRO SOUTĚŽNÍ SLOŽKY

 

​​Chceme, aby se tanečníci posouvali tanečně i výkonnostně co možná nejdál. Pokud někdo stále chybí, nebo je lekcích nepozorný, zdržuje celý tým a tomuto se chceme do budoucna vyvarovat. Proto je nutné tyto podmínky dodržovat. Do výuky jsme zařadili i čistě technické lekce, kde se budou tanečníci zdokonalovat v technickém provedení svých stylů. Jen tak můžeme úroveň našeho studia a našich studentů stále zvyšovat. Zakládáme si na kvalitní výuce a osobním přístupu. Našim cílem je vybudovat ještě kvalitnější studio s profesionálním a férovým přístupem. Studenty posouvat nejen tanečně, ale zároveň jim formou tance předat i jiné, do života důležité hodnoty a dovednosti.​

 

1. Povinná účast na zimním (formačním víkendovém) soustředění a letním soustředění (termíny upřesněny vždy v září )

2. Povinná účast na soutěžích jarní formační sezóny (termíny upřesněny v září )

3. Nominace do choreografie bude zohledňovat také docházku a přístup na lekcích, místo ve formaci není automatické

4. Platba za kostým na formaci (2000-2500 Kč)

5. Vedení omluvenek v systému v případě nemoci, nebo jiných důvodů neúčasti

6. Včasné příchody na lekce, v případě pravidelného docházení později z vážných důvodů, nahlásit dopředu

7. Při nedodržování pravidel, nepozornosti při lekcích a narušování tréninkového plánu je možnost v průběhu sezony tanečníka přesunout ze soutěžní složky zpět do začátečnických/pokročilých kurzů. ​

bottom of page