Ceny a podmínky kurzu

KurzyCeloroční kurzovnéPololetní kurzovné
VŠECHNY KURZY hip hop/street a disco/freestyle 1x týdně 60 minut3.600 Kč1.900 Kč
KURZY ZŠ BRDIČKOVA disco/freestyle 2 lekce týdně-3.400 Kč
KURZY ZŠ BOTIČSKÁ hip hop/street i disco/freestyle 1x týdně-1900 Kč
KURZY ZŠ NOVÉ STRAŠECÍ kurz 511 a 512 hip hop/street 1x týdně-1800 Kč
KURZY ZŠ NOVÉ STRAŠECÍ kurz 513 – druhá lekce-1300 Kč
MINI hip hop – „Stars“6.200 Kč3.400 Kč
MINI disco dance7.000 Kč3.600 Kč
DĚTI disco/freestyle8.250 Kč4.300 Kč
DĚTI hip hop/street – „Browns“8.800 Kč4.500 Kč
JUNIOŘI disco/freestyle9.000 Kč4.600 Kč
JUNIOŘI hip hop/street „Blues“8.800 Kč4.500 Kč
DOSPĚLÍ disco/freestyle9.000 Kč4.600 Kč
DOSPĚLÍ hip hop/street „Reds“ a „Blacks“8.800 Kč4.500 Kč
SENIOŘI street „Golds“6.250 Kč3.300 Kč
BREAK DANCE – cena pro soutěžní týmy-800 Kč
BREAK DANCE – cena pro ostatní-1.900 Kč
AKROBACIE – cena pro soutěžní týmy-800 Kč
AKROBACIE – cena pro ostatní ostatní-1.900 Kč
LIGA MALÁ SKUPINA MIX – junioři a dospělí září-prosinec-900 Kč

Vyplněním, podepsáním papírové přihlášky a zaplacením kurzovného se tanečník stává účastníkem kurzu, členem Pohyb Praha z.s., organizace, kterou je taneční škola hb Dance součástí. Zároveň je potřeba, podle zákona, podepsat formulář GDPR a potvrdit souhlas účastníka s podmínkami a cenami kurzu. Zároveň účastník nebo jeho zákonný zástupce stvrzuje, že zdravotní stav účastníka kurzu je v pořádku.

KURZOVNÉ

Na účastníka kurzu se vztahují organizační a platební podmínky a přihláška se považuje za závaznou. Kurzovné se hradí při nástupu do kurzu bankovním převodem. Součástí kurzovného je členský příspěvek 300 Kč do Pohyb Praha z. s., který je jako sportovní klub členem Pražské sportovní unie a Czech dance organization.Celoroční kurzovnéKurzovné se hradí do 30. září, jinak odpadá nárok na slevu.

 • Celoroční kurzovné: Kurzovné se hradí do 30. září, jinak odpadá nárok na slevu.
 • Pololetní kurzovnéKurzovné se hradí nejpozději do 30. září a na druhé pololetí školního roku do konce ledna následujícího roku.
 • Platba formou splátek: Platbu kurzovného na splátky je možné využít pouzepo domluvě s vedením taneční školy emailem na adresu info@hbdance.cz.

Platební údaje pro platbu kurzovného

Číslo účtu: 1782749001/5500

Variabilní symbol – VS: označení kurzu (číslo kurzu), číslo naleznete na webu v sekci kurzy

Specifický symbol – SS: rodné číslo dítěte bez posledního čtyřčíslí

Poznámka: je potřeba dodržet všechny zásady k této platbě, aby byla identifikovatelná.

Slevy

Slevy je možné uplatnit pouze při včasném zaplacení kurzovného a nelze je kombinovat.

 • V případě uhrazení celoročního kurzovného je účtována sleva 200 Kč
 • Sourozenecká sleva je 10% z celkové částky kurzovného, tedy z částky za oba sourozence dohromady. Neplatí pro ligu disco dance a hip hop, break dance a akrobacii. Na tyto lekce se sleva nevztahuje.
 • V případě 3 sourozenců se třetímu sourozenci účtuje 50% sleva. Opět se nevztahuje na break, ligu disco dance a hip hop a dále na akrobacii.
 • Při každém výběru dalšího kurzu je sleva 50%. Neplatí pro kurz break dance, ligu a akrobacii.

V případě nástupu do kurzu během taneční sezóny se řeší kurzovné individuálně s vedením taneční školy.

Podmínky účastníka kurzu

 1. OBLEČENÍ NA TRÉNINK Na kurz je potřeba vhodná taneční obuv, můžete použít tenisky s podrážkou, která nebarví podlahu, sportovní oblečení a pití v láhvi. Pro tanečníky disco/freestyle a taneční přípravka doporučujeme piškotky, jarmilky nebo balerýnky. První hodina je přístupná rodičům, na dalších hodinách je účast rodičů nežádoucí. Taneční obuv zakoupíte: SANSHA Čajkovského 1416/5, 130 00 Praha 3 nebo na webových stránkách go4style.cz, HELLER Vladislavova 1388/6.
 2. PŘESTAVENÍ a AKCE Každý rok se připravuje se všemi tanečníky veřejné představení, většinou v divadle. Akce se koná vždy před Vánocemi a v měsíci červnu před letními prázdninami. Tanečníci se mohou účastnit i dalších aktivit jako je hb Dance week – taneční soustředění (tábor), příměstského tábora, workshopů, karnevalu, soutěží a festivalů.
 3. KURZY Kurzy jsou zahájeny v měsíci září. Zahájení je vždy zveřejněno na webových stránkách, plakátech a posílají se informace přihlášeným účastníkům na email. Výuka se řídí rozvrhem na daný rok. Ve vážných případech může být omezena (překážka na straně pronajímatele prostor, mimořádné školní prázdniny, nemoc trenéra). Tyto hodiny jsou v průběhu sezóny nahrazeny.
 4. UKONČENÍ KURZU Za děti a mládež mladší 15ti let neseme odpovědnost v průběhu výuky, nikoliv po ukončení tréninku, odchodu do šaten nebo předání tanečníka zákonnému zástupci a opuštění výukových prostor.
 5. VRÁCENÍ KURZOVNÉHO
  Tanečníkovi nevzniká nárok na vrácení kurzovného při překážkách vzniklých z jeho strany, které mu brání v řádné docházce. Výjimkou jsou vážné zdravotní důvody, podložené lékařskou zprávou. V těchto případech jednáme vždy s klientem individuálně na základě písemné žádosti. Vracíme 50% poměrné částky za nevyužité lekce.
 6. VYLOUČENÍ V případě prokazatelného opakovaného porušení kázně či výše uvedených bodů bude účastník bez náhrady vyloučen z kurzu (požívání alkoholických nápojů a jiných omamných látek, kouření v prostoru výuky, opakované pozdní příchody a nerespektování pokynů lektora, nedodržování pořádku v prostorech výuky a šatny).
 7. DLUŽNÉ KURZOVNÉ Účastníci kurzu, kteří nemají prokazatelně zaplacené kurzovné, mají pozastavenu možnost účastnit se tanečních lekcí do vyrovnání dluhu na kurzovném.