Ceny a podmínky kurzu

KurzyCeloroční kurzovnéPololetní kurzovné
VŠECHNY KURZY 1x týdně 60 minut3.400 Kč1.800 Kč
Barrandov hip hop 2x týdně -3.400 Kč
Mini HIP HOP6.200 Kč3.400 Kč
Mini Disco7.000 Kč3.600 Kč
Děti Disco/Freestyle bez ligy I. pololetí-4.200 Kč
Děti Disco/Freestyle II. pololetí-4.800 Kč
Děti HIP HOP/Street bez breaku8.800 Kč4.500 Kč
Junioři Disco/Freestyle bez ligy9.000 Kč4.600 Kč
Junioři HIP HOP/Street bez breaku8.800 Kč4.500 Kč
Dospělí Disco/Freestyle bez ligy8.800 Kč4.500 Kč
Dospělí HIP HOP/Street8.800 Kč4.500 Kč
Celostátní taneční liga disco dance říjen - prosinec-1.300 Kč
Celostátní taneční liga disco dance říjen – prosinec
Druhá a třetí disciplína
-500 Kč
Break dance-1.300 Kč
Seniorský tým6.250 Kč3.300 Kč
Akrobacie disco děti a junioři (říjen – prosinec//únor - květen)-600 Kč
1x TÝDNĚ KURZ - NOVÉ STRAŠECÍ-1.600 Kč
2x týdně kurz Nové Strašecí-3.400 Kč

Vyplněním, podepsáním papírové přihlášky a zaplacením kurzovného se tanečník stává účastníkem kurzu, členem pohyb Praha z.s., organizace, kterou je taneční škola hb Dance součástí a zároveň souhlasí účastník s podmínkami a cenami kurzu a stvrzuje tím, že zdravotní stav účastníka kurzu je v pořádku.

Na účastníka kurzu se vztahují organizační a platební podmínky a přihláška se považuje za závaznou. Kurzovné se hradí při nástupu do kurzu bankovním převodem. Součástí kurzovného je členský příspěvek 300 Kč do Pohyb Praha z. s., který je jako sportovní klub členem Pražské sportovní unie a Czech dance organization.

 • Celoroční kurzovnéKurzovné se hradí do 30. září, jinak odpadá nárok na slevu.
 • Pololetní kurzovnéKurzovné se hradí nejpozději do 30. září a na druhé pololetí školního roku do konce ledna následujícího roku.
 • Platba formou splátek: Platbu kurzovného na splátky je možné využít pouzepo domluvě s vedením taneční školy emailem na adresu info@hbdance.cz.

Platební údaje pro platbu kurzovného

Číslo účtu: 1782749001/5500

Variabilní symbol – VS: označení kurzu (číslo kurzu), číslo naleznete na webu v sekci kurzy

Specifický symbol – SS: rodné číslo dítěte bez posledního čtyřčíslí

Poznámka: je potřeba dodržet všechny zásady k této platbě, aby byla identifikovatelná.

Slevy

Slevy je možné uplatnit pouze při včasném zaplacení kurzovného a nelze je kombinovat.

 • V případě uhrazení celoročního kurzovného je účtována sleva 200 Kč.
 • Sourozenecká sleva je 10% z celkové částky kurzovného, tedy z částky za oba sourozence dohromady. Neplatí pro ligu disco dance, break dance a akrobacii.Na tyto lekce se sleva nevztahuje. Proto se platí kurzovné za break a disco.
 • V případě 3 sourozenců se třetímu sourozenci účtuje 50% sleva. Opět se nevztahuje na break, ligu disco dance a akrobacii.
 • Při každém výběru dalšího kurzu je sleva 50%. Neplatí pro kurz break dance, ligu a akrobacii.

V případě nástupu do kurzu během taneční sezóny se řeší kurzovné individuálně s vedením taneční školy. Kurz break dance nelze platit celoročně.

Podmínky účastníka kurzu

 1. Na kurz vhodná taneční obuv, můžete použít tenisky s podrážkou, která nebarví podlahu, sportovní oblečení a pití v láhvi. Pro malé tanečníky doporučujeme piškotky, jarmilky nebo balerýnky. První hodina je přístupná rodičům, na dalších hodinách je účast rodičů nežádoucí.
 2. Každý rok se připravuje veřejné vystoupení tanečníků, většinou ve sportovní hale. Akce se koná vždy před Vánocemi a v měsíci červnu před letními prázdninami. Děti se mohou účastnit i dalších aktivit jako je Letní škola tance (tábor o letních prázdninách), karnevalu, soutěží a festivalů.
 3. Kurzy jsou zahájeny v měsíci září. Výuka se řídí rozvrhem na daný rok. Ve vážných případech může být omezena (překážka na straně pronajímatele prostor, mimořádné školní prázdniny, nemoc trenéra). Tyto hodiny jsou v průběhu sezóny nahrazeny.
 4. Za děti a mládež mladší 15ti let neseme odpovědnost v průběhu výuky, nikoliv po ukončení tréninku a opuštění výukových prostor.
 5. Tanečníkovi nevzniká nárok na vrácení kurzovného při překážkách vzniklých z jeho strany, které mu brání v řádné docházce. Výjimkou jsou vážné zdravotní důvody, podložené lékařskou zprávou. V těchto případech jednáme vždy s klientem individuálně na základě písemné žádosti. Vracíme 50% poměrné částky za nevyužité lekce.
 6. V případě prokazatelného opakovaného porušení kázně či výše uvedených bodů bude účastník bez náhrady vyloučen z kurzu (požívání alkoholických nápojů a jiných omamných látek, kouření v prostoru výuky, opakované pozdní příchody a nerespektování pokynů lektora, nedodržování pořádku v prostorech výuky a šatny).
 7. Účastníci kurzu, kteří nemají prokazatelně zaplacené kurzovné, mají pozastavenu možnost účastnit se tanečních lekcí do vyrovnání dluhu na kurzovném.
 8. Taneční obuv zakoupíte: SANSHA Čajkovského 1416/5, 130 00 Praha 3 nebo na webových stránkách go4style.cz, HELLER Vladislavova 1388/6.